Oznámení o konání veřejné sbírky

Ledax o.p.s., Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice, IČO 280 68 955, pořádá veřejnou sbírku za účelem podpory domácí hospicové péče.

Nákupem předmětů, které byly vytvořeny převážně uživateli služeb společnosti Ledax,  přispíváte ze 100 % ve prospěch této sbírky.

Veřejná sbírka byla oznámena Krajskému úřadu Jihočeského kraje dne 23. 10. 2019.